Revize nouzového osvětlení

 

Revize nouzového osvětlení je důležitým aspektem pro zajištění bezpečnosti a udržení správné funkčnosti v budovách a objektech. Tuto revizi vyžaduje norma EN 50172 a je vykonávána osobou s adekvátní kvalifikací. Za správnost revizí a pravidelných zkoušek je odpovědná osoba zajišťující provoz nebo majitel daného objektu.

Pro sledování prováděných kontrol je nezbytné udržovat provozní deník, což platí jak pro autonomní bateriová nouzová světla, tak pro systémy napájené centrálně. Tato praxe zajišťuje dokumentaci výsledků revizí a umožňuje sledování dlouhodobého vývoje stavu nouzového osvětlení v daném objektu.

Harmonogram zákonných revizí

Jednou měsíčně: Pravidelně jednou měsíčně probíhá kontrola funkčnosti každého jednotlivého nouzového světla prostřednictvím funkčního testu. U centrálních bateriových systémů se také ověřuje správná činnost monitorovacího systému. Během tohoto testu musí být zkontrolována čistota a funkčnost všech svítidel a značek.

Jednou ročně: Každé jednotlivé nouzové svítidlo musí projít testem, který zahrnuje kontrolu funkčnosti a správnosti podle výrobcem stanovených parametrů. Jednou za rok se rovněž provádí autonomní test, který zahrnuje kontrolu baterií a ověření, zda jsou schopny napájet světlo v případě výpadku po normami vyžadovaný časový úsek.

Tato systematická a pravidelná revize a testování jsou klíčové pro to, aby nouzové osvětlení plnilo svou úlohu v případě selhání běžných zdrojů světla. Díky takovým opatřením se minimalizuje riziko nečekaných poruch a zajistí se bezpečnost v daném objektu.

 

>> zpět na slovník <<