Revize nouzového osvětlení

Revizi nouzového osvětlení vyžaduje norma EN 50172 a je prováděna osobou s adekvátní kvalifikací. Osobou zodpovědnou za údržbu a dodržení pravidelných zkoušek je provozovatel či majitel objektu.

O kontrolách se musí vést provozní deník. To platí jak v případě napájení prostřednictvím autonomních baterií, tak centrálního systému.

Toto je harmonogram zákonných revizí:

  • Jednou měsíčně – pravidelně jednou měsíčně musí proběhnout kontrola funkčnosti každého jednotlivého nouzového světla prostřednictvím funkčního testu. U centrálních bateriových systémů musí navíc proběhnout kontrola správné činnosti monitorovacího systému. Během testu musí být u všech svítidel a značek zkontrolováno, zda jsou čistá a fungují.
  • Jednou ročně – musí být vyzkoušeno každé jednotlivé nouzové svítidlo (jako při měsíční zkoušce) – ale po celou jmenovitou dobu provozu dle informací výrobce. Také jednou za rok proběhne autonomní test, tj. kontrola baterií, zda jsou schopné napájet světlo při výpadku po normami vyžadovaný časový úsek.

 

>> zpět na slovník <<