Proslunění

Při navrhování osvětlení a zajišťování optimálních světelných podmínek je důležité brát v úvahu i aspekt proslunění. Proslunění má zásadní vliv na lidské zdraví a pohodu. Hraje klíčovou roli při plánování nových staveb či rekonstrukcí existujících budov. Zároveň je třeba dbát na dodržování zákonných norem a hygienických předpisů, které zajišťují kvalitu a zdraví obyvatel.

Sluneční světlo má pozitivní dopad na lidský organismus, a to zejména díky produkci vitamínu D a regulaci biologických rytmů. Přirozené denní světlo zlepšuje náladu, koncentraci a celkovou pohodu. Proto je důležité při plánování osvětlení zohlednit proslunění a umožnit dostatečný průchod slunečního světla do interiéru.

Požadavky a normy na správné proslunění

Klíčové požadavky na správně prosluněné místnosti zahrnují:

  1. Půdorysný úhel slunečních paprsků: Ten by měl být minimálně 25 stupňů s hlavní přímkou roviny okenního otvoru. To zajišťuje optimální osvětlení a minimalizuje oslnění.
  2. Výška slunce nad horizontem: Sluneční světlo by mělo dopadat do místnosti tak, aby výška slunce nad horizontem byla minimálně 5 stupňů. To zajišťuje správné úhly osvětlení.
  3. Výběr okenních materiálů: Okna a otvory pro průchod slunečního světla by měly být vyrobeny z průhledného a barvy nezkreslujícího materiálu. Celková plocha okenních otvorů by měla činit minimálně 10 % podlahové plochy místnosti.
  4. Denní osvětlení v různých obdobích: Při jasné obloze by mělo být v místnosti po dobu nejméně 90 minut dostatečné proslunění jak 1. března, tak i 21. června. To zaručuje konzistentní osvětlení po celý rok.

Kromě těchto požadavků je důležité dodržovat zákonné normy, které se týkají proslunění budov. Mezi klíčové normy patří:

  1. ČSN EN 73 0580-1 a další části: Tyto normy se věnují dennímu osvětlení budov včetně základních požadavků pro různé typy prostorů, jako jsou obytné budovy, školy a průmyslové objekty.
  2. ČSN EN 73 0581: Tato norma se zabývá osluněním budov a venkovních prostor, což zahrnuje návrh tak, aby bylo možné co nejefektivněji využít přirozeného slunečního světla.
  3. ČSN EN 73 4301: Tato norma se zaměřuje na osvětlení obytných budov a zahrnuje směrnice pro zajištění optimálního osvětlení a proslunění v těchto typech budov.

V souladu se zmíněnými normami a principy je důležité pečlivě plánovat proslunění prostorů, aby se zaručilo zdravé a komfortní životní prostředí.

> zpět na slovník <<