Požadavky na osvětlení pracoviště

Osvětlení prostorů pro pracoviště podléhá platným hygienickým normám. Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor se musí provádět povinně pro veškeré typy pracovišť. V interiérových pracovních prostorách jsou hodnoty denního osvětlení doplněny o výpočty osvětlení umělého.

Dennímu osvětlení je nutné věnovat pozornost již v příslušném stupni projektové dokumentace. Po realizaci stavby ho lze řešit již velmi omezeně. Při podcenění správného nastavení hrozí riziko, že daný prostor může být vyhodnocen jako nevhodný pro výkon trvalé práce.

Měření denního osvětlení se provádí jak ve funkčních objektech (pro optimalizaci stávajícího stavu), tak v novostavbách pro zjištění potřeb umělého osvětlení a kolaudaci.

 

Denní osvětlení pracovišť podléhá těmto aktuálně platným normám:

  • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

Umělé osvětlení pracovišť podléhá těmto aktuálně platným normám:

  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
  • ČSN EN 36 0020 – Sdružené osvětlení

 

>> zpět na slovník <<