Požadavky na osvětlení pracoviště

Osvětlení pracoviště podléhá platným hygienickým normám. Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor se musí provádět povinně pro veškeré typy pracovišť. V interiérových pracovních prostorách jsou hodnoty denního osvětlení doplněny o výpočty osvětlení umělého.

Osvětlení pracoviště je nutné věnovat pozornost již v příslušném stupni projektové dokumentace (ve fázi projektu) ještě před zahájením výstavby. Po realizaci stavby ho lze řešit již velmi omezeně. Při podcenění správného nastavení (úrovně světla, rozložení světla, barevnosti světla atd.) hrozí riziko, že daný prostor může být vyhodnocen jako nevhodný pro výkon trvalé práce.

Měření denního osvětlení se provádí jak ve funkčních objektech (pro optimalizaci stávajícího stavu), tak v novostavbách pro zjištění potřeb umělého osvětlení a kolaudaci.

 

Denní osvětlení pracovišť podléhá těmto aktuálně platným normám:

  • ČSN EN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN EN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN EN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
  • ČSN EN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN EN 73 4301 – Obytné budovy

Umělé osvětlení pracoviště podléhá těmto aktuálně platným normám:

  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
  • ČSN EN 36 0020 – Sdružené osvětlení

 

>> zpět na slovník <<