Návrh osvětlení

Zvláště komerční objekty vyžadují odborný návrh denního a umělého osvětlení – průmyslové, administrativní budovy, banky, hotely, školy, nákupní centra, a to včetně venkovních prostor (parkoviště, přechody pro chodce, billboardy…) Návrh vhodného osvětlení je potřeba i pro veřejné objekty typu sochy, historické budovy a jejich fasády, parky, oddechové zóny.

Odborný návrh osvětlení se vždy řídí platnými vyhláškami a normami, přičemž se snaží minimalizovat investiční náklady na vybudování a provozní náklady při užívání osvětlení (spotřeba energie, náklady na provoz ventilace, klimatizace). Návrh zahrnuje i doporučení vhodných svítidel – opět v optimálním poměru kvalita/cena.


Při návrzích osvětlení je nutné vycházet aktuálně hlavně z těchto norem:

  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
  • ČSN EN 12193 – Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť
  • ČSN EN 36 0020 – Sdružené osvětlení

>> zpět na slovník <<