Návrh osvětlení

Zvláště komerční objekty se stávají stále důležitějšími v naší moderní společnosti, a to s sebou mimo jiné přináší potřebu pečlivého a odborného návrhu osvětlení. Návrh osvětlení zahrnuje nejen denní osvětlení, které zajišťuje dostatečný přísun přirozeného světla, ale také umělé osvětlení, které zabezpečuje optimální podmínky v různých komerčních prostředích. Řeč je především o průmyslových a administrativních budovách, bankách, hotelech, školách, nákupních centrech a venkovních prostorech jako parkoviště, přechody pro chodce a billboardy. Důležitost správného osvětlení se rovněž projevuje v kvalitním osvětlení veřejných objektů, včetně soch, historických budov a fasád, parků a oddechových zón.

Odborný návrh osvětlení vychází z platných vyhlášek a norem, které zaručují nejen bezpečnost a účinnost, ale také ekonomickou efektivitu. Cílem je minimalizovat investiční náklady na instalaci osvětlení a provozní náklady související s jeho užíváním. Těmi jsou především spotřeba energie, náklady na provoz ventilace a klimatizace. Návrh také zahrnuje doporučení vhodných svítidel, která jsou vybrána s ohledem na optimální poměr mezi kvalitou a cenou.|

Normy pro návrhy osvětlení

Pro dosažení kvalitního návrhu osvětlení je nezbytné vycházet z aktuálních norem, které definují standardy a parametry osvětlení v různých prostředích. Mezi klíčové normy patří:

  1. ČSN EN 12464-1 – Tato norma se týká osvětlení vnitřních pracovních prostorů a stanovuje požadavky na intenzitu osvětlení, rovnoměrnost osvětlení, snížení odlesků a kontrastů, aby bylo dosaženo optimálních pracovních podmínek.
  2. ČSN EN 12464-2 – Norma upravuje osvětlení venkovních pracovních prostorů, což zahrnuje například osvětlení pro parkovací plochy nebo staveniště. Jejím cílem je zabezpečit dostatečnou viditelnost a bezpečnost venkovních pracovních oblastí.
  3. ČSN EN 12193 – Tato norma se zaměřuje na osvětlení sportovišť, kde správné osvětlení má zásadní vliv na vizuální komfort hráčů a diváků a také na bezpečnost sportovních aktivit.
  4. ČSN EN 36 0020 – Tato norma se týká sdruženého osvětlení, což je osvětlení veřejných míst a ulic. Stanovuje požadavky na svítidla, která zajišťují dostatečnou svítivost a bezpečnost v prostředích, kde je veřejnost v pohybu.

Odborný návrh osvětlení je tedy komplexním procesem, který zahrnuje nejen technické aspekty, ale také estetické a ekonomické faktory. Jeho cílem je zajistit optimální podmínky v komerčních a veřejných prostorách, a to v souladu s platnými normami a vyhláškami.

>> zpět na slovník <<