Měření intenzity osvětlení

Certifikované měření intenzity osvětlení zkontroluje správné rozložení osvětlení a optimální světelné podmínky soukromých objektů na bydlení i komerčních prostor všeho druhu (vnitřních, venkovních prostor i veřejného osvětlení). Měření kontroluje dodržení zákonných norem a hygienických předpisů.

Zajištění správné intenzity hraje velkou roli při bezpečnosti. Obzvlášť v případě veřejného osvětlení a osvětlení komunikací. Umělé světlo nesmí oslňovat účastníky dopravního provozu.

Pro certifikované měření intenzity umělého osvětlení jsou potřeba pravidelně kalibrované a ověřované měřicí přístroje.

Kdy je třeba měření intenzity osvětlení

Měření intenzity osvětlení potvrzuje soulad realizace s projektovou dokumentací i normami. Autorizované protokoly o měření světla vyžaduje místě příslušná Krajská hygienická stanice pro kolaudaci stavby a investor pro ověření kvality osvětlení. Používá se zejména v těchto případech:

Při kolaudaci nových staveb – pro ověření, že instalované osvětlení splňuje všechny předpisy a normy.

Při rekonstrukci osvětlení – pro ověření, že nové osvětlovací systémy přinášejí očekávané výhody a splňují aktuální normy.

Audit osvětlení – identifikuje možností úspory energie a zlepšení světelných podmínek.

Jaké má certifikované měření osvětlení výhody?

Zajištění souladu s normami a předpisy – certifikované měření poskytuje důkaz, že osvětlení splňuje všechny relevantní požadavky.

Zlepšení pracovního prostředí – správné osvětlení zvyšuje produktivitu a snižuje riziko pracovních úrazů.

Úspory energie – identifikace přemrštěné spotřeby a navrhování efektivnějších osvětlovacích řešení.

Zvýšení bezpečnosti – předcházení situacím, kdy nedostatečné nebo špatně rozložené osvětlení může vést k nebezpečným situacím.

Aktuálně platné normy

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

Certifikované měření intenzity přináší komplexní přehled o kvalitě a efektivitě osvětlení. Umožňuje jeho optimalizaci a zajišťuje, že všechny osvětlovací systémy jsou v souladu s nejnovějšími standardy a předpisy.

>> zpět na slovník <<