Měření intenzity osvětlení

Měření intenzity osvětlení – Pro certifikované měření intenzity umělého osvětlení jsou potřeba pravidelně kalibrované a ověřované měřicí přístroje. Měření má zajistit správné rozložení osvětlení a optimální světelné podmínky soukromých objektů na bydlení i komerčních prostor všeho druhu (vnitřních, venkovních prostor i veřejného osvětlení). Měření kontroluje dodržení zákonných norem a hygienických předpisů. Zajištění správné intenzity hraje velkou roli při bezpečnosti (v případě osvětlení veřejného osvětlení a komunikací – aby umělé osvětlení neoslňovalo účastníky dopravního provozu apod.)

Měření intenzity osvětlení potvrzuje soulad realizace s projektovou dokumentací i normami. Autorizované protokoly o měření světla vyžaduje místě příslušná Krajská hygienická stanice pro kolaudaci stavby a investor pro ověření kvality osvětlení.

Jsou zapotřebí tyto platné normy:

  • ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011-4 – Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
  • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

 

>> zpět na slovník <<