Flikr

Označení pro kolísání jasu světla kvůli kolísání napětí. Lidově řečeno – blikání. Percepce vnímání pro změny jasu je frekvenčně závislá na množství, které udává, jaká relativní změna svítivosti při určeném vnímání frekvence probíhá. A tyto výkyvy mají dopad na lidské zdraví. Například dobrý LED ovladač “vyhlazuje” kolísání napětí, a zabraňuje tak nepříjemnému blikání. Hodnota flikru je měřítkem kvality lampy nebo světlometu a měla by být co nejmenší.

 

 

>> zpět na slovník <<