Posudek osvětlení

ikona posuvnik

Odborný posudek osvětlení se vyhotovuje pro denní osvětlení bytů, obytných domů a komerčních objektů typu administrativní, obchodní prostory či průmyslové výrobní haly. Dále pro oslunění a zastínění bytů či rodinných domů a pozemků.

Studie denního osvětlení a oslunění se zpracovává např. k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

Kritéria pro denní osvětlení, dobu dobu oslunění atd. jsou obsažena v těchto zákonných normách a vyhláškách:

  • ČSN 730580 Denní osvětlení budov
  • ČSN 730581 Oslunění budov a venkovních prostor
  • ČSN 734301 Obytné budovy
  • vyhláška č. 268/2009 o obecných tech. požadavcích na výstavbu

 

>> zpět na slovník <<

Kam dál?