Světelné znečištění

Světelné znečištění – hovorově světelný smog a anglicky light pollution je relativně volný pojem. Označujeme jím rušivé osvětlení noční oblohy, v širším pojetí pod pojmem světelné znečištění chápeme veškeré negativní jevy spojené s umělým osvětlením.

Tím pádem je nasnadě, že světelné znečištění se týká především vyspělého světa, a to všech vyspělých států bez výjimky. Dopady znečištění jsou nejen ekologické (ruší zvířata, hlavně noční lovce, ale dokonce flóru, kdy některé rostliny vnímají chybně příchod jara o několik dní dříve). Negativní vliv má také na bezpečnost a zdraví lidí (např. spánkové problémy kvůli pronikání světla do příbytků).  

Světelné znečištění je problémem rovněž pro astronomy, protože kvůli němu výrazně klesá viditelnost objektů na obloze. Z toho důvodu je pozorování noční oblohy v okolí měst prakticky nemožné, naopak ideální místa jsou na horách apod., kde je nízká hustota obydlení, a tím pádem minimálního světelného smogu.

Světelné znečištění je ve městech bohužel v podstatě nevyhnutelné. Lze jej však významně eliminovat! Možností je mnoho, např.: omezit osvětlení objektů jako parkoviště nákupního či sportovního centra mimo otevírací dobu či omezit používání zdrojů s nevhodnými spektrálními vlastnostmi (v modré části spektra).

 

 

 

>> zpět na slovník <<